Drogtester

Noviral erbjuder högkvalitativa, patientnära drogtester för förekomst av drogsubstanser i urin och saliv. Snabbtester är ett viktigt verktyg inom beroende- samt akutsjukvård där det är av största vikt att få ett snabbt preliminärt svar. Med kunskap om hur professionen arbetar och med viljan att ge de bästa förutsättningarna för en trygg och kvalitetssäker drogtestning har vi anpassat våra produkter.
 
Här listar vi några fördelar med våra drogtester:

 
*Urintesterna är översvämningssäkra och absorberar rätt mängd urin vilket ger enkla och tydliga panelsvar och minskar risk för handhavande fel.
*Urinstickan behöver endast doppas någon sekund och kan därefter läggas åt sidan i väntan på resultatet. Metoden gör det enklare för utföraren och sparar tid som kan användas i t.ex. dialog med patienten.
*Salivtesterna har kort avläsningstid och kräver en liten mängd saliv.
*Salivtestet utförs genom att en spatel med absorptionsdyna dras på insidan av kinderna några gånger. Den lilla spateln och dynan gör det användarvänligt och kan upplevas mer behagligt än att använda en större dyna med krav på större mängd absorberat saliv.
 
Ta kontakt med våra specialister för att få mer information om våra drogtester eller hur du som professionell användare kan köpa våra tester.

Urintester

Testar förekomsten av en/flera substanser i urin. Finns som multipaneler och som singelpaneler.

Salivtester

Testar förekomsten av en/flera substansen i saliv. Finns för flertalet substanser.