Drogtestning vid nyanställning

Om du som arbetsgivare har eller vill införa en policy för drogfri arbetsplats, är drogtest vid nyanställning ett bra verktyg. Drogtestning vid nyanställning kan också ge ett viktigt signalvärde av arbetsplatsens policy som säger att man ska vara nykter på arbetstid och avstå från (icke-medicinsk) användning av droger.
 
Val av drogtest vid nyanställning
Drugtest Scandinavia erbjuder flera olika tester beroende på vad du som arbetsgivare vill testa och hur lång tid tillbaka i tiden du vill spåra droganvändning. Vi har salivtest, urintest och hårtest som beroende på krav och önskemål kan passa vid nyanställning. Vid hårtest är det exempelvis möjligt att spåra användning 3 månader bakåt i tiden medan det vid saliv- och urintest endast är möjligt att se de senaste dagarna. Under respektive test finns mer information om vad som kan vara bra att tänka på vid val av provtagningsmetod.
 
Det går alltid bra att ta kontakt med oss för att få mer information om testerna och få hjälp och vägledning kring val av testmetodik. I vissa fall kan det vara önskvärt att kombinera både drogtester vid nyanställning och slumpvisa drogtester. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning för just er och era behov.
 
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.
 

Drogtestning - Urin

Drogtestning av urin är en metod som passar vid nyanställning så väl som vid slumpmässig testning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.

Drogtestning - Saliv

Drogtestning av saliv är en metod som passar vid nyanställning så väl som vid slumpmässig testning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.

Drogtestning - Hår

Drogtestning av hår är en metod som passar vid nyanställning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.