Drogtestning

Drogtestning – drogtester på arbetsplatsen
De senaste åren har resultat från bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet visat att andelen drogtester som visar positivt har ökat (runt 5% 2022 mot runt 3% för 10 år sedan). I takt med att andelen positiva svar ökat, ökar också efterfrågan från arbetsgivare att få verktyg för att upptäcka droganvändning och kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet.
 
På Drugtest Scandinavia hjälper vi till med rådgivning kring policy för drogtestning, utbildning och även själva drogtestningen. Vi erbjuder helhetslösningar eller lösningar för såväl nyanställning som slumpmässig testning hos befintlig personal. Hos oss får ni råd och vägledning kring vad som passar just era behov och verksamhet.
 
Drugtest Scandinavia – för en tryggare arbetsmiljö i Norden
Drugtest Scandinavia är ett svenskt företag som erbjuder missbrukspreventiva tjänster till offentlig och privat verksamhet i Norden. Vi kvalitetssäkrar och skräddarsyr våra tjänster och vår service så att den passar er arbetsplats och era behov bäst. Vi ser till att ni får full effekt av ert alkohol- och drogtestprogram och införandet av en alkohol -och drogpolicy så att de inte bara gynnar personalens välbefinnande på arbetsplats utan också lönar sig ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vi följer riktlinjerna från the European Workplace Drugtesting Society för att säkerställa provlämnarens integritet såväl som att säkra en tillförlitlig drogtestningsprocess.
 
Läs mer under respektive kategori för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er att komma igång med drogtestning eller ta kontakt med oss för att boka ett möte.
 

Drogtestning vid nyanställning

Om du som arbetsgivare har eller vill införa en policy för drogfri arbetsplats, är drogtest vid nyanställning ett bra verktyg. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Slumpmässig alkohol- och drogtestning

Slumpmässig testning ger stor möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

MRO

MRO (Medical Review Officer) är en läkare med specialutbildning om droger, drogtestning, laboratorieanalyser, lagstiftning och drog/alkoholrehabilitering. Våra MRO-läkare har både den svenska och den internationella kompetensen att utvärdera de positiva provsvaren från laboratorierna.

Utbildning

Vi erbjuder olika former av utbildning till olika personalkategorier, samt skräddarsydda lösningar till varje arbetsplats.

Policy

Varje arbetsplats bör ha sin egen policy och den bör vara unik och skräddarsydd utifrån de behov och förutsättningar som finns. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.