Policy – drogfri arbetsplats
I takt med att andelen positiva drogtest ökar, ökar efterfrågan på verktyg för ett systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till droganvändning. En skriven policy är grunden för ett program för en drogfri arbetsplats. När företag vill påbörja arbetet med drogtestning rekommenderar vi alltid att börja med policyn. Varje arbetsplats bör ha sin egen policy och den bör vara unik och skräddarsydd utifrån de behov och förutsättningar som finns. Det är dock viktigt att förstå att alla effektiva policys har några gemensamma delar.

Vi hjälper företag att strukturera sin policy efter dessa delar så att den blir logisk och lättförstådd. Vi kan även hjälpa arbetsplatser att revidera en redan existerande policy eller vara med redan från start vid utformandet av den. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi som samarbetspartner kan hjälpa just er med en skräddarsydd lösning för en drogfri arbetsplats.