Vi erbjuder olika former av utbildning till olika personalkategorier, samt skräddarsydda lösningar till varje arbetsplats.

Basinformation om drog- och alkoholtestning
Ett informationstillfälle för företagsledningar, fackförbund, personalavdelningar och företagshälsovården.

Utbildning för Arbetsplatsens Drogtestprogram Ansvariga (ADA) och arbetsledare
Information till kontaktpersoner och arbetsledare på arbetsplatser. Innehåller en genomgång av arbetsplatsens missbrukspolicy och information bl.a. om tecken på olika typer av missbruk, om hur provtagning ska gå till i praktiken, vad som händer med provsvaret, vad som händer om någon vägrar att lämna ett drogtest, eller hur arbetsplatsen bör hantera eventuella försök till fusk och manipulation av prover.

Information till de anställda
Enkel genomgång av policyn och hur testerna kommer att gå till. De anställda erbjudas att ställa frågor vid dessa tillfällen.

Provtagarutbildning
Utbildning inom drogtestning (saliv- och hårprovtagning) samt alkoholtestning (utandningstest). Passar främst för företagssköterskor och andra inom hälsovården som behöver utföra alkohol- och drogtester.