Hälsotester

Hälsotester – tester för egenprovtagning

Noviral erbjuder en rad innovativa självtester som är särskilt anpassade för att enkelt kunna användas av dig som konsument direkt i hemmet. Vår vision är att det ska vara enkelt att ta kontroll över sin egen hälsa. Dagarna med reaktiv vård är förbi; i framtiden jobbar vi tillsammans mot en preventiv vård.
Du hittar testerna hos någon av våra återförsäljare.

InstaCARE

Självtester för kvinnohälsan

InstaCHECK

Självtester inom hälsa

InstaFIND

Självtester för att kontrollera förekomst av bakterier eller virus