Urintester

Noviral erbjuder högkvalitativa snabbtester för förekomst av drogsubstanser i urin. Våra urintester finns som multipaneler (tester av flera olika substanser) och som singelpaneler, som detekterar en substans. Vi har anpassat våra produkter för att underlätta handhavandet, spara tid samt för att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och kvalitetssäker drogtestning.
 
Fördelar med våra urintester:
*Urintesterna är översvämningssäkra och absorberar rätt mängd urin vilket ger enkla och tydliga panelsvar och minskar risk för handhavande fel.
 
*Urinstickan behöver endast doppas någon sekund och kan därefter läggas åt sidan i väntan på resultatet. Metoden gör det enklare för utföraren och sparar tid som kan användas i t.ex. dialog med patienten.
 
Ta kontakt med våra specialister för att få mer information om våra urintester eller hur du som vårdgivare eller företag kan köpa våra drogtester.

Multipaneler

Testar förekomsten av FLERA olika substanser samtidigt i urin. Finns för olika substanser och i flera storlekar.

Singelpaneler

Testar förekomsten av EN substans i urin. Finns för flertalet substanser.