Salivtester

Noviral erbjuder högkvalitativa snabbtester för förekomst av drogsubstanser i saliv. Våra salivtester finns som multipaneler där man testar förekomsten av flera olika substanser. Vi har anpassat våra produkter för att underlätta handhavandet, spara tid samt för att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och kvalitetssäker drogtestning.
 
Fördelar med våra tester:
*Salivtesterna har kort avläsningstid och kräver en liten mängd saliv
*Salivtestet utförs genom att en spatel med absorptionsdyna dras på insidan av kinderna några gånger. Den lilla spateln och dynan gör det användarvänligt och kan upplevas mer behagligt än att använda en större dyna med krav på större mängd absorberat saliv.
 
Ta kontakt med våra specialister för att få mer information om våra salivtester eller hur du som vårdgivare eller företag kan köpa våra drogtester.

Multipaneler

Testar förekomsten av FLERA olika substanser samtidigt i saliv.