Noviral erbjuder högkvalitativa snabbtester för förekomst av drogsubstanser i urin. Våra urintester finns med singelpaneler för mätning av enskilda substanser.
 
Fördelar med våra urintester
*Urintesterna är översvämningssäkra och absorberar rätt mängd urin vilket ger enkla och tydliga panelsvar och minskar risk för handhavande fel.
 
*Urinstickan behöver endast doppas någon sekund och kan därefter läggas åt sidan i väntan på resultatet. Metoden gör det enklare för utföraren och sparar tid som kan användas i t.ex. dialog med patienten.

Ta kontakt med våra specialister för att få mer information om våra urintester eller hur du som vårdgivare eller företag kan köpa våra drogtester.

Singelpaneler

InstaCLEAR singelpaneler är anpassade för att detektera en substans per test och syftar till att kunna göra riktad testning eller komplettera multipaneler.

Vi erbjuder följande singelpaneler:

Drogtest Pregabalin (PGB)

Drogtest Klonazepam (CLO)

Drogtest Etylglukuronid (ETG)

Drogtest Gabapentin (GAB)

Drogtest Ketamin (KET)

Drogtest Metylendioxipyrovaleron (MDPV)

Drogtest Syntetisk Marijuana (K2)

Drogtest 3-klormetkatinon (3-CMC)

Drogtest 6-monoacetylmorfin (6-MAM)

Jag vill veta mer

Drogtest PGB

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Pregabalin (PGB) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest CLO

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Klonazepam (CLO) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest ETG

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Etylglukuronid (ETG) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest GAB

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Gabapentin (GAB) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest KET

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Ketamin (KET) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest MDPV

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Metylendioxipyrovaleron (MDPV) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest K2

Singelpanel som testar förekomsten av substansen Syntetisk Marijuana (K2) i urin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest 3-CMC

Singelpanel som testar förekomsten av substansen 3-klormetkatinon (3-CMC) i urin. 3-CMC går under det vardagliga namnet kristall, en centralstimulerande drog.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Drogtest 6-MAM

Singelpanel som testar förekomsten av substansen 6-monoacetylmorfin (6-MAM) i urin. Ett test som mäter förekomsten av en metabolit unik för heroin.

Antal test i förpackning: 25 st

Läs mer

Manipulationskontroll

Kontroll som säkerställer att drogtestet inte har manipulerats.

Antal test i förpackning: 100 st

Läs mer