Slumpmässig alkohol- och drogtestning

Val av drogtest vid slumpmässig provtagning
Om du som arbetsgivare har eller vill införa en policy för drogfri arbetsplats är slumpvisa drogtester ett bra verktyg. Slumpmässig testning ger stor möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Genom slumpmässiga drogtester får ni kunskap och möjlighet att i tid fånga upp medarbetare för att i ett tidigt skede kunna sätta in stöd och hjälp. Slumpvis drogtestning kan också avskräcka från droganvändning vilket kan vara en viktig del i ert förebyggande arbete för en hälsosam arbetsplats. Beroende på val av testmetod, kan de slumpmässiga testerna påvisa berusning/narkotikapåverkan vid provtagningen. Något som kan vara ett viktigt verktyg för en säker och trygg arbetsmiljö för alla.
 
Under respektive test finns mer information om vad som kan vara bra att tänka på vid val av provtagningsmetod. Det går också alltid bra att ta kontakt med oss för att få mer information om testerna och få hjälp och vägledning kring val av testmetodik. I vissa fall kan det vara önskvärt att kombinera både drogtester vid nyanställning och slumpvisa drogtester. Vi hjälper er att skräddarsy en lösning för just er och era behov.
 
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.
 


Drogtestning - Urin

Drogtestning av urin är en metod som passar vid nyanställning så väl som vid slumpmässig testning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.

Drogtestning - Saliv

Drogtestning av saliv är en metod som passar vid nyanställning så väl som vid slumpmässig testning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.

Utandningsprov - Alkoholtest

Alkoholtest via utandningsprov är en metod som passar vid slumpmässig testning. Läs mer om hur det går till och hur vi kan hjälpa er.