Noviral erbjuder högkvalitativa snabbtester för förekomst av drogsubstanser i urin. Våra urintester finns med flera olika multipaneler.
 
Fördelar med våra urintester:
*Urintesterna är översvämningssäkra och absorberar rätt mängd urin vilket ger enkla och tydliga panelsvar och minskar risk för handhavande fel.
*Urinstickan behöver endast doppas någon sekund och kan därefter läggas åt sidan i väntan på resultatet. Metoden gör det enklare för utföraren och sparar tid som kan användas i t.ex. dialog med patienten.
 
Ta kontakt med våra specialister för att få mer information om våra urintester eller hur du som vårdgivare eller företag kan köpa våra drogtester.

Multipaneler

InstaCLEAR multipaneler är anpassade att detektera flera substanser per test. Panelsammansättningarna är utformade att täcka de testningsbehov som återfinns inom bl.a. rehab, klinik, och företagshälsovård.​

Vi erbjuder följande multipaneler för urin:

InstaCLEAR – 17-panel drogtest

InstaCLEAR – 12-panel drogtest

InstaCLEAR – 10-panel drogtest

InstaCLEAR – 3-panel THC drogtest

Jag vill veta mer

Multi 17-panel drogtest

Multipanel som testar förekomsten av 17 olika substanser i urin.

Läs mer

Multi 12-panel drogtest

Multipanel som testar förekomsten av 12 olika substanser i urin.

Läs mer

Multi 10-panel drogtest

Multipanel som testar förekomsten av 10 olika substanser i urin.

Läs mer

Multi 3-panel THC drogtest

Multipanel som testar förekomsten av 3 olika substanser av THC i urin.

Läs mer

Manipulationskontroll drogtester

Kontroll som säkerställer att drogtestet inte har manipulerats.

Antal test i förpackning: 100 st

Läs mer