Typ av test: Hårtest
 
Hur går det till: En certifierad provtagare tar provet på individen. Beroende på upplägg hos just er, kan det göras på provtagningsställe, företagshälsovård eller exempevis genom att provtagare besöker arbetsplatsen. Vi kan bistå med provtagare eller vara en del av kedjan för att möjliggöra analysen. Våra provtagare har samtliga utbildats enligt de europeiska riktlinjer som ges ut av European Workplace Drug Testing Society. Provet tas från hår (primärt från huvudet men det är även möjligt att provta hår från andra kroppsdelar). Hårprovet skickas in avidentifierat till ackrediterat laboratorium för analys (enligt chain of custody). Beroende på önskemål och avtal kan vi bistå med medical review offficer (MRO) vid bedömning av positivt provsvar. Vi kan även utfärda intyg för negativa och positiva resultat.
 
Svarstid: 5-7 arbetsdagar
 
Varför ska ni välja detta test: Hårtest lämpar sig främst vid nyanställning där man som arbetsgivare har en drogfri policy och vill kunna spåra eventuell droganvändning längre tillbaka i tiden. Nyanställningstester kan också ge ett viktigt signalvärde av arbetsplatsens policy som säger att man ska vara nykter på arbetstid och avstå från (icke-medicinsk) användning av droger. En fördel med hårtestet är att det kan påvisa droger från veckor till flera månader bakåt i tiden. Många väljer dock ett intervall på 3 månader från intag av aktuell drog (att jämföra med salivtest som detekterar 1-2 dygn från intag eller urintest som detekterar intag inom intervall på 3-4 dygn). När en person intagit droger, tas substans eller metaboliter av den upp i blodet.
För att håret ska växa tas näring upp från blodet varför spår av droger lagras in i håret och följer med när håret växer. Håret växer cirka 1 cm per månad. Då inlagringen tar ett par veckor lämpar sig inte hårtestet för slumpvisa tester då testet endast visa historisk data och ej drogpåverkan vid tillfället för testet.  
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.