Hur går det till
En certifierad provtagare tar provet på individen. Beroende på upplägg hos just er, kan det göras på provtagningsställe, företagshälsovård eller exempelvis genom att provtagare besöker arbetsplatsen. Vi kan bistå med provtagare eller vara en del av kedjan för att möjliggöra analysen. Våra provtagare har samtliga utbildats enligt de europeiska riktlinjer som ges ut av European Workplace Drug Testing Society och all provtagning sker enligt Guide för kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet (ges ut av Sveriges Företagshälsor). Provet tas från urin (A- och B-prov) och skickas in avidentifierat till ackrediterat laboratorium för analys (enligt chain of custody). I samband med screeninganalysen av drogtestet mäts även rutinmässigt kreatitininhalten. Mätningen görs för att bekräfta att provet består av urin men också för att uppskatta urinens spädningsgrad. Beroende på önskemål och avtal kan vi bistå med medical review officer (MRO) vid bedömning av positivt provsvar. Vi kan även utfärda intyg.
 
Svarstid: 1-5 arbetsdagar
 
Varför ska ni välja detta test
Urintest lämpar sig både för nyanställning såväl som vid slumpmässig provtagning. Det beror på vad ni som företag har för policy och vad det är ni vill uppnå genom att testa. Slumpmässig testning ger stor möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Slumpvis drogtestning kan också avskräcka från användning vilket kan vara en viktig del i ert förebyggande arbete för en hälsosam arbetsplats. En annan viktig faktor vid val av test kan vara de lokalmässiga möjligheterna hos provtagaren att utföra provet. Fördelarna med urintest är att det kan påvisa droganvändning de senaste 1-3 dygnen men beroende på individ och drogsubstans upp till 5 dygn (jämför salivtest som detekterar droganvändning de senaste 2 dygnen). Det är dock svår att ge en generell tid då detektionen kan skilja från individ till individ beroende på nedbrytning och metabolism men också beroende på substans och hur omfattande bruket av den aktuella substansen varit. Vid omfattande och långvarigt bruk av cannabis eller vissa anabola steroider kan substanserna detekteras i urin under mycket lång tid. En annan fördel är att antalet substanser som går att analysera i dagsläget är fler än för salivtest.
 
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.
 

 
Tillbaka till: Drogtestning
Tillbaka till: Drogtestning vid nyanställning
Tillbaka till: Slumpmässig alkohol-och-drogtestning