MRO (Medical Review Officer eller medicinsk bedömare) är en läkare med specialutbildning om droger och drogtestning, laboratorieanalyser, lagstiftning och drog- samt alkoholrehabilitering. MRO-läkaren genomgår en särskild utbildning och certifiering. Hos Drugtest Scandinavia kan vi bistå med utbildade MRO-läkare för en kvalitetssäker drogtestningssprocess.

Kvalitetssäkring av testningsprocessen
En viktig del vid införandet av drogtester på arbetsplatser är att ha en process som är tillförlitlig, men också värnar om den testade individens integritet. För att säkerställa en så kvalitetssäkrad drogtestningsprocess som möjligt bör därför den medicinska expertisen ligga utanför laboratorier och arbetsgivare. MRO-läkarens uppgift är att garantera integriteten och vidmakthålla förtroendet och därmed också provtagningens tillförlitlighet. Läkaren är också provlämnarens garant för att provtagningen, analysen och processen som helhet genomförts enligt gällande riktlinjer och vedertagen Chain of Custody. MRO-arbetet kräver därför dokumenterad erfarenhet och breda kunskaper avseende droger, effekter och lagstiftning.

MRO-läkarens uppgift
Om ett analyserat prov visar sig innehålla halter av otillåtna substanser som inte kan förklaras, granskar och bedömer MRO-läkaren resultatet. Provsvaret jämförs med av provlämnaren uppgiven läkemedelsanvändning och läkaren tar direktkontakt med provlämnaren innan resultatet svaras ut till arbetsgivaren. Läkaren kan även beställa analys av B-prov (tas alltid vid salivtest och urintest). Vid dessa fall analyseras B-provet av annat laboratorium. Det är endast MRO-läkaren som efter kontakt med provlämnaren kan bedöma om testet räknas som positivt. Vid positivt svar meddelas arbetsgivarens företagsläkare.

Viktigt med en övergripande policy
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy. Läs gärna mer på sidan för Policy eller ta kontakt med oss för att höra mer kring hur vi kan hjälpa er att komma igång med drogtestning på arbetsplatsen.

Related