Typ av test: Utandningstest för detektering av alkohol

Hur går det till: En certifierad provtagare tar provet på individen. Beroende på upplägg hos just er, kan det göras på ett provtagningsställe, företagshälsovård eller exempelvis genom att provtagare besöker arbetsplatsen. Vi kan bistå med provtagare eller vara en del av kedjan för att möjliggöra analysen. All provtagning sker enligt Guide för kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet. För att mätningarna ska vara så tillförlitliga som möjligt så använder vi endast instrument baserade på bränslecellsteknik eller IR-teknik. Rutin finns för att regelbundet underhålla och kalibrera instrumenten.
 
Svarstid: Direkt vid testögonblicket.
 
Tillförlitlighet
Även om alkoholtest idag anses som tillförlitliga, rekommenderar vi att ni har en genomarbetad strategi och plan för hantering av eventuellt positivt svar. Även om ett positivt svar är liktydigt med aktuell alkoholexponering/berusning, säger det inget om långvarigt bruk. Ett eventuellt positivt svar bör hanteras av arbetsgivaren / dennes företagshälsovård i dialog med medarbetaren och med dialogstöd. Vi rekommenderar inte att de används som absolut svar och underlag för juridiska konsekvenser utan att följas upp med blodprov.
 
Varför ska ni välja detta test
Alkoholtestet lämpar sig för slumpmässig testning på arbetsplats där det av säkerhetsskäl finns behov av att säkerställa kunders eller andra medarbetares säkerhet och där det är av betydelse att vid testtillfället få information om alkoholexponering/berusning.
 
Utarbeta en policy för drogtestning
Vi rekommenderar alltid att ni som företag har en policy kring drogtestning innan ni påbörjar testning. Vi hjälper gärna till med kunskap och underlag för att den ska bli så bra som möjligt. Vi kan även bistå med att revidera en redan existerande policy.
 

 
Tillbaka till: Drogtester
Tillbaka till: Slumpmässiga alkohol-och-drogtester